لنزهای توریک یا آستیگماتیسم

لنزهای فصلی و سالانه توریک

لنز آستیگمات سالانه سولکو SL38 Toric

335,000 تومان

لنز آستیگمات سالانه فوکسون Foxcon

750,000 تومان

لنز آستیگمات فصلی ایراپتیکس Airoptix

500,000 تومان

لنز آستیگمات فصلی بایوفینیتی Biofinity

400,000 تومان

لنز آستیگمات فصلی بوش اند لومب سافلنز Soflens

264,000 تومان

لنز آستیگمات فصلی سولکو Queen’S T1 Yal

280,000 تومان

لنز جانسون اکیوویو آستیگمات فصلی ACUVUE

136,000 تومان

لنز مورنینگ کیو آستیگمات فصلی

294,400 تومان

لنز مورنینگ کیو طبی آستیگمات سالانه

430,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.